دانش آموزان نصیرشهری با حضور پرشور خود ، با بچه های مظلوم فلسطین همدردی کردند

دانش آموزان نصیرشهری با حضور پرشور خود ، با بچه های مظلوم فلسطین همدردی کردند

حضور پرشور دانش آموزان نصیرشهر در راهپیمایی 13 آبان نماد همدردی با بچه های مطلوم فلسطین است. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، حضور پرشور دانش آموزان نصیرشهر در راهپیمایی 13  آبان نشان دهنده تظلم خواهی...

ادامه مطلب ...