حضور پرشور دانش آموزان نصیرشهر در راهپیمایی ۱۳ آبان نماد همدردی با بچه های مطلوم فلسطین است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، حضور پرشور دانش آموزان نصیرشهر در راهپیمایی ۱۳  آبان نشان دهنده تظلم خواهی و همدردی با یچه های مظلوم فلسطین در برابر جنایات رژیم غاصی صیهونسیم و امریکای جنایتکار است.

دانش آموزان  و مسئولان نصیرشهری با سردادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت خود را از مستکبرین عالم نشان دادند و با مشت های گره کرده بردهان یاوه گویان کوفتند.