شهردار نصیر شهر از پیشرفت ۹۰ درصدی بهسازی و مرمت سکوی ایستگاه قطار نصیرشهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در تایید این خبر افزود: در مرمت این پروژه کفپوش ،ایجاد رمپ و سنگ پله در متراژ ۵۰۰۰متر مربع در حال اجرا است.
شهردار نصیر شهر در ادامه بیان کرد: هدف از بهسازی این پروژه مناسب سازی ایستگاه قطار در راستای افزایش ایمنی و زیباشناسی می باشد.
گفتنی است اعتبار تخصیص یافته ۷میلیارد ریال می باشد و اجرای این طرح در بازه زمانی ۶۰ روزه قرار دارد.