شهردار نصیرشهر از آمادگی کامل تیم های مدیریت بحران در زمان نزولات آسمانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در بیان این مطلب افزود: تیم های ۱۳۷ خدمات شهر شهرداری در خدمت رسانی به شهروندان در زمان بارش نزولات آسمانی  در آمادگی کامل قرار دارند.

وی تصریح کرد: جمع آوری آبهای سطحی و تنظیف جوی های آب از خدماتی است که تیم ها در زمان بارش به شهروندان ارائه خواهند داد.

شهسواری خاطر نشان کرد: اقدام به موقع تیم های خدمات رسان می تواند رضایت شهروندان را تامین کند.