به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر : دکتر حاج حسن نوروزی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس رنجی شهردار نصیر شهر ،  رئیس و اعضای شورای اسلامی و تعدادی از مسئولین شهر به صورت سرزده از پروژه های عمرانی از جمله پارک بانوان و بوستان تپه دوقلو ها  بازدید و از روند اجرای پروژه های احساس رضایت نمودند.

همچنین در ادامه این بازدیدها به همراه مسؤلین در سالن سوله  صالحین شهید رباطی نصیر شهر حاضر و از نزدیک از مسابقات ورزشی ورزشکاران نصیرشهر نیز دیدن بعمل آورد.