شهردار نصیرشهر در ملاقات مردمی این هفته هم پاسخگوی مطالبات ۳۰ شهروند بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در این دیدار چهره به چهره با تاکید بر پاسخ مناسب به مطالبات شهروندان افزود: شهروندان شریف نصیرشهر شایسته بهترین خدمات هستند زیرا که صاحبان اصلی وپشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همین مردمند.

شهردار نصیرشهر بیان کرد: بخشی از مطالبات مردم حق است و با استفاده از ظرفیت های بالای قانون به آنان پاسخ داده می شود ولی بخشی نیز مخالف موازین قانونی است و شهروندان پاسخ مناسبی را دریافت نمیکنند که البته شهروندان خود حامی رعایت قوانین هستند.

گفتنی است در این ملاقات مردمی شهردار نصیرشهر به همزاه سرپرست بازرسی شهرداری  با ۳۰ تن از شهروندان دیدار بی واسطه داشت و دستورات لازم را در خصوص درخواست های شهروندان صادر کرد.