همزمان با سه شنبه های پاسخگویی مدیران، شهردار نصیرشهر پاسخگوی  ۲۳ شهروند در رابطه با مطالبات بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در ملاقات مردمی این هفته خود ضمن تاکید بر حضور پررنگ مردم درانتخابات افزود: شعارایران قوی و سرافراز با پشتوانه مردمی و مشارکت بالا در انتخابات محقق می شود و جمهوریت با برگزاری انتخابات بعنوان نماد مردمسالاری دینی معنا پیدا می کند.

شهردار نصیرشهر در ادامه بیان کرد: همراهی مدیران با مردم در رفع مشکلات خواسته ای بحق است که در دیدارهای مردمی مدیران با شهروندان میسر می گردد.

شهسواری در ادامه گفت: پاسخگویی شفاف مدیران به درخواست های شهروندان و استفاده از ظرفیت های قانونی در نشان دادن کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم نقش مهمی را خواهد داشت.