با پیگیری های شورای اسلامی نصیرشهر، نبش الغدیر شرقی بزودی شاهد استقرار داروخانه خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی عبدی سخنگوی شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش سرانه درمان از اولویت های شورای ششم است ،افزود: توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف و افزایش سرانه درمان از اولویت های این شورا می باشد.
سخنگوی شورای اسلامی نصیر شهر ابراز کرد: با پیگیری های صورت گرفته ،استقرار داروخانه ای دیگر در نبش الغدیر شرقی را در روزهای آتی شاهد خواهیم بود.
عبدی در ادامه عنوان کرد: با توجه به نرخ جمعیتی نصیرشهر ، وجود چندین داروخانه از ضروری ترین نیاز های درمانی است.