به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : پیرو جلسات هفتگی کمیته درآمد،این هفته جلسه با حضورمهندس حسین رنجی شهردار نصیر شهر ، معاونین شهردار  ،مسؤلین حراست و بازرسی و همینطور تعدادی از موسؤلین واحد ها در سالن جلسات شهرداری به منظور بررسی راهکارهای تامین منابع و افزایش درآمد به جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان گرامی و توسعه و آبادانی شهر برگزار گردید.

در ابتدا مهندس حسین رنجی شهردار نصیر شهر ضمن تشکر از حضور اعضاء  در جلسه کمیته درآمدی بر ضرورت تشکیل جلسات با هدف ارتقای درآمد‌زایی در شهر و پیگیری هر چه بیشتر وضعیت مطالبات تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بدهی پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری نصیر شهر عنوان کرد: شهرداری مکلف است هر چه زودتر نسبت به اخذ طلب خود از این پرونده ها اقدام کند.

شهردار نصیر شهر در ادامه افزود: ارائه آمار بدهکاران تجاری، شناسایی و معرفی همه واحدهای تجاری غیر مجاز در سطح شهر برای تهیه گزارش کارشناسی و ارجاع به کمیسیون ماده صد جهت اخذ تصمیم و همچنین شناسایی تمامی تخلفات ساخت و سازها باید در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه مهندس شهسواری معاون اداری و مالی شهرداری بررسی پرونده‌های در دست اقدام را در اولویت بندی مطالبات بر حسب زمان و تاریخ از راههای رسیدن سریع‌تر به مطالبات دانسته و گفت: باید در نحوه تامین منابع و رفع مشکلا ت شهر همگی با هم و با تبادل نظر و کمک به یکدیگر تلاش کنیم.