مهندس حسین رنجی شهردار نصیر شهر به همراه معاون ، رئیس و سخنگوی شورای اسلامی از پروژه های عمرانی در شهر بازدید و  در جریان روند اجرای کار این پروژه ها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر : در این بازدید که تعدادی از معاونین ، رئیس و سخنگوی شورای اسلامی نصیر شهر  ایشان را همراهی می کردند ، پروژه های بوستان تپه دوقلو  ، آسفالت خیابانهای سبلان  ، شقایق ۱۸ ، لاله ۲۵ مورد بازدید قرار گرفت.

شهردار نصیر شهر در این بازدید ها بر افزایش سرعت اجرایی، ضمن رعایت کیفیت پروژه ها تاکید کردند که هرچه سریعتر امکان استفاده از این پروزه ها برای شهروندان محترم فراهم گردد.

در ادامه رئیس شورای اسلامی نصیر شهر نیز  در این بازدید روند اجرای پروژه ها را  خوب توصیف کرد و افزود : اعضای شورای اسلامی شهر ضمن پشتیبانی از اقدامات تحول آفرین ، تمامی تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا با حضور مستمر و پیگیری مداوم ، هرچه سریعتر این پروژه ها را که در آبادانی شهر نقش بسزایی دارند به بهره برداری برسند.