همزمان با روز خانواده، همایش نسیم زندگی با هدف تحکیم بنیان خانواده و نکات کاربردی در تربیت فرزندان ، فرزندآوری و … برگزار می ضود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به نقش خانواده در ساختن کشوری مقتدر و سرافراز افزود: خانواده کوچکترین و البته مهمترین عنصر جامعه بشمار می آید که عامل اصلی  داشتن ایران سرافراز و قدرتمند ممحسوب می شود.

شهردار نصیرشهر در ادامه تصریح کرد: سبک زندگی صحیح در خانواده ها در تربیت و پرورش افراد توانمند و ولایتمدار نقش فزاینده ای را ایفا می کند.

شهسواری همچنین هدف از برگزاری اینگونه همایش ها را افزایش اگاهی شهروندان دانست و اذعان کرد: جامعه سالم و پویا با مشارکت شهروندان در همایش ها و کارگاههای تخصصی میسر می شود و بهرهمندی شهروندان از همایش نسیم زندگی در تغییر رفتارهای اشتباه تاثیرگذار خواهد بود.

گفتنی است همایش نسیم زندگی  به مناسبت روز خانواده در فرهنگسرای بهشت شهرداری نصیرشهر و با مشارکت شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهزیستی مثبت زندگی بصورت مشارکتی در روز سه شنبه مورخ ۱۲ تیرماه راس ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.