شهردار نصیر شهر افزود: آراستگی شهر در صدر خدمات شهرداری قرار دارد و در این راستا طرح های جهادی برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی شهری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با بیان اینکه شهرداری با هدف آراستگی شهری چند طرح جهادی را طی سال اجرا خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به تنظیف معابر اصلی ابراز کرد: اجرای این طرح با لایروبی جوی ها و کانال ها، امحا تراکت های تبلیغاتی از سطح دیوارها، جمع آوری زباله ها، نظافت معابر عمومی، شستشوی باکس های زباله و جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر انجام می گردد.
شهسواری در پایان عنوان کرد: اولین مرحله این طرح در معابر اصلی و فرعی شهر از جمله خیابانهای امام رضا(ع)، عرفان،الغدیر،جاده ساوه،امام حسین (ع)،بازار کاشی،رسول اکرم،۹دی،چمران و مطهری به اجرا در آمد.