شهردار نصیر شهر از تخریب سه ساخت و ساز غیرمجاز خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در تکمیل این خبر افزود: ساخت و ساز غیرمجاز عامل اصلی بی نظمی در شهر می شود و احترام به قانون بعنوان وظیفه اصلی هر شهروند باید رعایت شود.
وی در ادامه گفت: جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز یکی از وظایف شهرداری است و در انجام وظیفه با هیچ فردی مسامحه نخواهیم کرد.
شهردار نصیر شهر با اشاره به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز به شهروندان توصیه نمود: رعایت قوانین در ساخت و سازها می تواند ضمن نظم بخشی و زیبا شناسی سیمای شهر ، متضمن ساختمان با استاندارهای ضروری در راستای رفاه و آسایش شهروندان نصیرشهری باشد.
شهسواری عنوان کرد: شهرداری در راستای حمایت از حقوق شهروندی ، در ساعات اولیه صبحگاه دیروز با رعایت موازین قانونی اقدام به تخریب سه باب چهاردیواری در خیابانهای سی متری احداثی و شهدای صنعت نمود.
لازم به ذکر است شهرداری نصیرشهر با اینگونه ساخت و سازهای غیرمجاز طبق قانون مقابله خواهد کرد.