شهردار نصیرشهر افزود: همه بخش ها و سازمانهای تابعه شهرداری خدمت را سرلوحه خود قرار داده اند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در ملاقات این هفته خود با تاکید بر خدمت رسانی به مردم اظهار داشت: شهدای خدمت الگو و چراغ راهنمای مدیران و کارکنان شهرداری بعنوان خدمتگزار مردم هستند فلسفه وجودی انقلاب اسلامی خدمت رسانی است.

شهردار نصیرشهر در ادامه گفت: سیدگی به امور مردم روحیه خدمت را مضاعف می نماید و فرصت خدمت برای همگان بسیار محدود خواهد بود.

گفتنی است شهردار نصیرشهر در این ملاقات چهره به چهره که با حضور مدیر بازرسی شهرداری همراه بود به درخواست ۴۶ شهروند رسیدگی و دستور لازم را صادر کرد.