شهردار نصیرشهر افزود: شهروندان در ملاقات مردمی بی واسطه و راحت مطالبات را بیان کرده و بسیاری از مشکلات را مرتفع می کنند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری بیان کرد: پاسخگویی به مطالبات مردم در ملاقات های مردمی تسریع می شود و شهروندان در این فضا بهتر خواسته های خود را بیان می نمایند.

وی در ادامه عنوان کرد: بسیاری از مشکلات شهری و عمومی شهر در اینگونه جلسات مطرح و ضمن بررسی مرتفع می گردند.

گفتنی است شهردار نصیرشهر در این دیدار بی واسطه با ۲۹ شهروند دیدار چهره به چهره داشت و اهم مطالبات در خصوص کسب جواز ساخت، دریافت نامه انشعابات و… می باشد.