شهردار نصیرشهر افزود: ملاقات های چهره به چهره مأمن شهروندان در بیان مشکلات و تسهیل گری امور است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛ فرشاد شهسواری با اشاره به اینکه دیداهرای بی وای=سطه مأمن شهروندان خواهد بود، اظهار داشت: شهروندان با حضور در ملاقات های چهره به چهره و بیان مشکلات ، ادارات را مامنی برای هموار سازی امورات خود می دانند.

وی در ادامه تصریح کرد: رفع مشکلات شهری در اولویت شهرداری است و بیشتر مطالات شهروندان نیز در این راستا می باشد.

گفتنی است در این ملاقات مردمی که سه شنبه هر هفته از ساعت ۹ صبح آغاز می شود شهردار نصیرشهر با ۳۶ شهروند دیدار داشته و خواسته های آنان را مورد رسیدگی قرار داد.