شهردار نصیرشهر از اجرای پروژه دالگذاری بتنی پل های معابر عمومی نصیرشهر با پیشرفت ۵۰ درصد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در تکمیل این خبر افزود: ترمیم و تعویض پل های فلزی معیوب با دال های بتنی معابر عمومی در دستور شهرداری نصیرشهر است و امروز شاهد پیشرفت ۵۰ درصدی این پروژه هستیم.

شهردار نصیرشهر عنوان کرد: تعویض جداول و ترمیم انهار نیز همزمان با تعویض اجرای دال های بتنی و جایگزینی با پل های فلزی در حال انجام است.

شهسواری در ادامه بیان کرد: اجرای این پروژه در راستای تعویض پل های مستهلک و معیوب سطح شهر با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد.