رسیدگی به مطالبات مردم فلسفه ملاقات های مردمی مدیران است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در ملاقات مردمی این هفته افزود: دیدارهای بی واسطه مدیران شهرداری با مردم،حلقه ارتباطی مردم با مدیران می باشد.
شهردار نصیر شهر در ادامه عنوان کرد: تسهیل گری مشکلات مردم ،رسم خادمی مدیران بعنوان خدمتگزاران آنان خواهد بود.
گفتنی است در این ملاقات مردمی ۲۸شهروند مشکلات خود را بیان و شهردار نصب شهر در راستای رفع مشکلات دستورات لازم را صادر کرد.