نشریه داخلی رویداد نصیرشهر با تلاش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در بازه زمانی ۱۵ روزه تهیه می شود.