تاریخچه روستای نصیر آباد مرکز دهستان میمنت از توابع بخش گلستان شهرستان رباط کریم در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۴  از سوی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات محترم دولت بعنوان شهر با مسئولیت استانداری تهران اعلام گردید و کار خود را رسما از شهریور ۱۳۸۴ آغاز نمود .
ردیف نام و نام خانوادگی از سال تا سال تصویر
۱

فرامرز اقبالی راد

۸۴

۸۶
۲ محمدرضا مقصود لو ۸۶ ۸۷
۳ حسین رنجی ۹۰ ۹۲
۴ مهدی محمود پور  ۹۲ ۹۶
۵ فرشاد شهسواری ۹۷