معرفی معاون اداری مالی شهرداری نصیر شهر                                                                 

 اطلاعات شخصی :                                                                                                                    

 نام :

 زین العابدین

                       

 نام خانوادگی :

حسنی

 سال تولد :

۱۳۵۹

 مقطع تحصیلی :

کارشناسی

 رشته تحصیلی :

حسابداری

 شرح سوابق :

  • کارمند امورمالی
  • کارمند اصناف
  • کارمند درآمد
  • مشاورجوان شهرداری
  • مسئول امورایثارگران
  • مسئول امورقراردادها
  • معاون اداری مالی سازمان حمل ونقل
  • جانشین کمیته کارگروه فرهنگی شهرداری 
  • پدافند غیرعامل
  • معاونت اداری مالی