معرفی مدیر روابط عمومی شهرداری نصیر شهر :

 اطلاعات شخصی :

 نام :

 پیام

 نام خانوادگی :

 کاکاوند

 سال تولد :

 ۱۳۶۲

 مقطع تحصیلی :

 کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی :

 مدیریت دولتی

 شرح سوابق :

کارشناس نرم افزار استانداری تهران

مسئول فناوری اطلاعات فرمانداری شهرستان رباط کریم

مسئول فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم

مسئول سیستم سامد فرمانداری شهرستان رباط کریم

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد بحران شهرستان رباط کریم

مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم

مدیر روابط عمومی شهرداری نصیرشهر

مسئول واحد زیباسازی شهرداری نصیرشهر

مسئول حوزه دفتر شهردار نصیرشهر

عضو هیئت رئیسه روابط عمومی های شهرستان رباط کریم

عضو کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد بحران شهرداری نصیرشهر