مسئول سازمان مدیریت  حمل و نقل عمومی شهرداری  نصیر شهر

اطلاعات شخصی :                                                                                                                   

نام :

 سید کاظم

                     

نام خانوادگی :

 ذوالجلالی

سال تولد :

 ۱۳۴۸

مقطع تحصیلی :

 کارشناسی

رشته تحصیلی :

مدیریت ارزیابی فرهنگی

شرح سوابق :

  1. عضویت در سازمان حمل و نقل همگانی کشور
  2. عضویت در تعاونی سازمان حمل و نقل همگانی کشور