معرفی سازمان آتش نشانی نصیر شهر :

اطلاعات شخصی :

نام :

 حسن

نام خانوادگی :

 مقصودی

سال تولد :

۱۳۵۴

مقطع تحصیلی :

 

رشته تحصیلی :

 

 شرح سوابق :