پیام شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات

پیام شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات

شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر در پیام مشترک، ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات را به فعالین هنر هشتم تبریک گفتند.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، در این پیام آمده است:روابط عمومی ها نباید...

ادامه مطلب ...