خدمتی دیگر از شهردای نصیرشهر |   احداث دارالقرآن و پیاده روسازی رفیوژ میانی جاده ساوه شتاب گرفته است

خدمتی دیگر از شهردای نصیرشهر |   احداث دارالقرآن و پیاده روسازی رفیوژ میانی جاده ساوه شتاب گرفته است

شهردار نصیرشهر از شتاب گرفتن  احداث دو پروژه عمرانی دارالقرآن و پیاده رو سازی رفیوژ میانی جاده ساوه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به تحول گرایی پروژه های عمرانی...

ادامه مطلب ...