تنظیف شهر مرهون تلاش های کارکنان خدمات شهر شهرداری است

تنظیف شهر مرهون تلاش های کارکنان خدمات شهر شهرداری است

شهردار نصیرشهر گفت: نهضت نظافت نصیرشهر با مدیریت جهادی محله به محله صورت می گیرد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری نظافت نصیرشهر با تاکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در حفظ تمیزی و نظافت...

ادامه مطلب ...