تعامل و همدلی شهرداری و شورای اسلامی با اداره گاز معنای واژه رضایتمندی است

تعامل و همدلی شهرداری و شورای اسلامی با اداره گاز معنای واژه رضایتمندی است

جلسه شورای اسلامی نصیرشهر با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی و رئیس اداره گاز برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی عبدی رئیس شورای اسلامی نصیرشهر در راستای دغدغه شهروندان در دریافت خدمات...

ادامه مطلب ...