هفته دولت،نقطه عطف بیان عملکرد شهرداری است

هفته دولت،نقطه عطف بیان عملکرد شهرداری است

رئیس شورای اسلامی نصیرشهر گفت: هفته دولت بهترین زمان برای بیان عملکرد شهرداری به شهروندان است.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر، علی عبدی ضمن گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر ، هفته دولت را بهترین زمان...

ادامه مطلب ...