عدالت ، محور تصمیمات شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر است

عدالت ، محور تصمیمات شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر است

رئیس شورای اسلامی نصیرشهر تاکید کرد: توزیع عادلانه محور تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی و پروژه های شهرداری است. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی عبدی رئیس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه...

ادامه مطلب ...