معابر بازار کاشی فروشان نصیرشهر نام گذاری شد

معابر بازار کاشی فروشان نصیرشهر نام گذاری شد

شورای نام گذاری نصیرشهر معابر کاشی فروشان، ورودی ده حسن و کمربندی وهن آباد را نام گذاری کردند. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ، امیر حسین مصور معاون فنی و شهرسازی شهرداری نصیرشهر افزود: شورای نام...

ادامه مطلب ...