ایام الله دهه فجر بهترین زمان برای جهاد تبیین است

ایام الله دهه فجر بهترین زمان برای جهاد تبیین است

 شهردار نصیرشهرافزود: اهمیت جهاد تبیین به رضایتمندی مردم ختم می شود ومدیران باید عملکرد را بدرستی بیان کنند. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در جلسه هماهنگی چهل و چهارمین سالگرد...

ادامه مطلب ...