سامانه برخط ۱۳۷ پل ارتباطی مردم با مدیران شهرداری نصیرشهر است

سامانه برخط ۱۳۷ پل ارتباطی مردم با مدیران شهرداری نصیرشهر است

شهردار نصیرشهر افزود: شهروندان با اشتراک گذاشتن مشکلات شهری در سامانه برخط ۱۳۷، مدیران شهرداری را در بهبود خدمات یاری رسانند.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به خدمت رسانی بی...

ادامه مطلب ...