جلسه آموزشی ” تکنولوژی آموزش” شهرداری های استان تهران در نصیرشهر برگزار شد

جلسه آموزشی ” تکنولوژی آموزش” شهرداری های استان تهران در نصیرشهر برگزار شد

با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر و مدیران آموزش شهرداری های استان تهران جلسه آموزشی " تکنولوژی آموزش "  در نصیرشهر برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری و...

ادامه مطلب ...