نظافت معابر عمومی شهر از تلاش کارگران خدوم شهرداری نشات می گیرد

نظافت معابر عمومی شهر از تلاش کارگران خدوم شهرداری نشات می گیرد

تنظیف معابر اصلی و فرعی نصیر شهر مرهون زحمات شبانه روزی کارگران خدوم شهرداری است.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با بیان اینکه پاکیزگی شهر مدیون تلاش های کارگران زحمتکش شهرداری در طول...

ادامه مطلب ...