آئین تکریم از خادمین موکب اربعین حسینی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر

آئین تکریم از خادمین موکب اربعین حسینی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر

با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر از خادمین موکب اربعین حسینی تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، آئین تکریم از خادمین موکب اربعین شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر با حضور شهردار و...

ادامه مطلب ...