تحقق شعار تولید،دانش بنیان و اشتغال افرینی اولویت شهرداری نصیر شهر است

تحقق شعار تولید،دانش بنیان و اشتغال افرینی اولویت شهرداری نصیر شهر است

شهردار نصیرشهر افزود: شهرداری نصیر شهر از همه ظرفیت در تحقق شعار سال استفاده خواهد کرد.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر،فرشاد شهسواری با اشاره به تحقق نامگذاری شعار سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری...

ادامه مطلب ...