مسئولین دادگستری شهرستان و مدیریت شهری نصیرشهر از ساختمان حوزه قضایی بازدید کردند

مسئولین دادگستری شهرستان و مدیریت شهری نصیرشهر از ساختمان حوزه قضایی بازدید کردند

رئیس دادگستری، دادستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر ظهر امروز از ساختمان حوزه قضایی بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، ظهر امروز رئیس دادگستری  و دادستان شهرستان رباط کریم با...

ادامه مطلب ...