اجرای عملیات چمن زنی بوستان شهدای گمنام نصیرشهر

اجرای عملیات چمن زنی بوستان شهدای گمنام نصیرشهر

معاونت خدمات شهر شهرداری نصیرشهر از چمن زنی فضای سبز بوستان شهدای گمنام خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، عباس جوادی افزود: کی از مهم ترین فعالیت های سبزبانان منطقه جهت حفظ فضای سبز، وجین و...

ادامه مطلب ...