به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی نصیر شهر : حسین رنجی شهردار نصیر شهر در این باره اظهار داشت: رسیدگی به بحث آسفالت به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات شهروندان به طور ویژه پیگیری و اجرایی شده و آسفالت و بهسازی معابر اصلی و فرعی به عنوان یک اولویت کاری در سطح شهر اجرا شده است.

وی که اعضای شورای اسلامی شهر نیز ایشان را همراهی می نمودند در بازدید اجرای عملیات روکش و آسفالت لاله ۱۸  با اشاره به اینکه برخی کوچه ها و معابر شهر آسفالت بسیار نامناسبی داشتند و تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه برای آنها صورت نگرفته بود، افزود: بهسازی این کوچه ها و خیابانها در حال انجام است وامیدواریم مشکلات شهروندان در این زمینه تا حد زیادی مرتفع گردد.

همچنین در این بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به مشکلات تعدادی از شهروندان نیز رسیدگی نمودند.