به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر اولین جلسه شورای سازمان تاکسیرانی نصیر شهر  روز شنبه ۹۸/۲/۱۴با حضور مهندس رنجی شهردار نصیر شهر ، حاج اکبر نصیری نایب رئیس شورای اسلامی نصیرشهر،  عباس جوادی معاونت خدمات شهری وسید کاظم ذوالجلالی سرپرست  مدیریت سازمان تاکسیرانی در محل سازمان برگزار شد.

بنا بر این گزارش در این جلسه ضمن بررسی مسائل مهم ، مشکلات و فعالیت های سازمان تاکسیرانی، اعضای شورای سازمان تاکسیرانی ضمن بررسی موضوعات نسبت به ارتقاء سطح خدمات رسانی سازمان به شهروندان تصمیمات مقتضی گرفته شد.