به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، مهندس رنجی شهردار نصیر شهر در راستای دیدارهای مردمی خود با شهروندان امروز ۱۱ اردیبهشت( روز کارگر ) با تعدادی از کارگران ضایعاتی زحمتکش در سطح شهر دیدار نمود.

شهردار نصیر شهر در این دیدار ضمن تبریک این روز به این قشر زحمتکش و اینکه کارگران بازوان حرکت هر جامعه ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند گفت : در هر جامعه ای که از فرصت اندیشه و بازی هنرمند کارگر بهتر استفاده شود توسعه و پیشرفت رونقی دو چندان خواهد یافت.

در ادامه این دیدار مهندس رنجی شهردار نصیر شهر  دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات مطرح شده از سوی آنان را صادر نمود.