به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ، مهندس حسین رنجی شهردار نصیرشهر در این باره گفت :  به منظور زیبا سازی محیط جهت آسایش روحی روانی شهروندان با هدف خدمات رسانی مطلوب رفاهی و همچنین ایجاد امنیت برای شهروندان شهرداری نصیرشهر اقدام به تعویض ۵۰ مورد از چراغهای بوستان شهدای گمنام نصیر شهر کرده است.

وی ادامه داد : این عملیات در دیگر بوستانهای نصیرشهر ازجمله بوستان کوثر و شهید رجایی نیز انجام خواهد گرفت.