به گزارش روابط عمومی شهردار و شورای اسلامی نصیر شهر شهر ، مهندس حسین رنجی شهردار نصیر شهر در ادامه ملاقات مردمی با تعدادی از شهروندان نصیر شهر با اشاره  به اهمیت و ضرورت برپایی این جلسات گفت: برقراری ارتباط دو سویه و چهره به چهره میان مدیریت شهری و شهروندان لازم است، زیرا این ارتباط آرامش روحی و روانی شهروندان را در رسیدگی به مشکلاتشان درپی دارد و یکی از نقاط قوت مدیریت شهری در ارتباط با جامعه شهروندی محسوب می شود.