جلسه شهردارنصیر شهر  با معاونین، مدیران و مسئولین واحدها در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

به گزار ش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر ، در این جلسه که صبح روز پنج شنبه ۲۲ فروردین  به ریاست مهندس حسین رنجی شهردار نصیر شهر برگزار گردید،  مسائل و مشکلات شهری و  شهروندی در تمامی زمینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه حسین رنجی  شهردار نصیر شهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک  مجدد سال ۱۳۹۸ سال ( رونق تولید ) از عوامل محترم خدمات شهری که در ایام تعطیبلات رفاه حال شهروندان عزیز را فراهم نمودند کمال تشکر و قدردانی را نمود.

شهردارنصیر شهر خاطرنشان کرد: هدف اصلی خدمت ما جلب رضایت ارباب رجوع است چرا که بدون مشارکت و جلب رضایت شهروندان فهیم نصیر شهر ، هیچ فعالیت و خدمتی مؤثر و مفید واقع نخواهد شد، لذا همکاران ما در شهرداری، توجه به این اصل مهم را باید الگو و سرمشق فعالیتهای خود قرار دهند.

مهندس  رنجی در ادامه  با اشاره به اقدام اخیر دولت آمریکا در خصوص قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، ضمن محکوم کردن این اقدام، گفت: آمریکا با این اقدام از سرعجز، نهایت عداوت خود را با ملت ایران نشان داد و سپاه پاسداران امروز هم در حوزه سرزمینی و هم در حوزه فراسرزمینی کمک حال و یاور محرومان است و قطعاً همه ملت ایران پشت سپاهشان خواهند ایستاد.

درادامه این جلسه مسئولین واحدها نیز اقدامات انجام شده در راستای وظایف و عملکرد خود ، مطالبی  را بیان  نمودند و در خصوص مشکلات و رفع نواقص نیز پیشنهاداتی ارائه شد .

گفتنی است : جلسه شهردار و مسئولین واحد ها بطور مدون هر ماه درسالن جلسات  شهرداری  برگزار می گردد .