معاونت خدمات شهری شهرداری نصیرشهر افزود: کارکنان خدمات شهر با با اهتمام کامل نظافت معابر شهری را دنبال می کنند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، عباس جوادی معاون خدمات شهر شهرداری در تائید این خبر گفت: تنظیف معابر شهری و جوی های آب مطالبه مردم است که شهروندان با جدیت و اهتمام به آن می پردازد و پاکیزگی شهر از اولویت های این معاونت است.

وی بیان کرد: شستشوی باکس های زباله در در هفته ۳ مرتبه صورت می گیرد تا در هوای گرم تابستان از انتظار بوی نامطبوع و میکروب جلوگیری شود.

جوادی لزوم داشتن شهری پاکیزه  را مشارکت مردم دانست و ابراز کرد: شهروندان نصیرشهر در صورت مشاهده تجمع زباله و یا گرفتگی جوی آب می توانند با شماره ۱۳۷ و یا ۵۶۸۷۷۱۵۳ معاونت خدمات شهر تماس گرفته و خدمتگزاران را در رفع مشکل یاری کنند.