شهردار نصیرشهر افزود:امکانات رفاهی و ورزشی در بوستان مادر تجهیز می شود و برنامه های فرهنگی متفاوتی را برای بانوان داریم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری شهردار در بازدید از بوستان مادر(بانوان) که با همراهی علی عبدی رئیس شورای اسلامی و معاون خدمات شهر برگزار شد بر تجهیز این بوستان برای استفاده هرچه بهتر بانوان تاکید و اظهار داشت: بوستان بانوان ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی بانوان منطقه است و با تجهیز امکانات این بوستان پویا خواهد شد.

شهردار نصیرشهر ابراز کرد: استقرار ست ورزشی و امکانات بازی کودک و … وضعیت حضور بانوان را در بوستان پویاتر خواهد کرد.

علی عبدی رئیس شورای اسلامی نصیرشهر نیز در این بازدید تاکید کرد: پروژه های شهرداری در راستای افزایش رفاه و نشاط آفرینی شهروندان می باشد و با تجهیز شدن بوستان مادر حضور بانوان افزیش محسوسی می یابد.