نشست هم اندیشی جمعی از فعالین اجتماعی و اصحاب رسانه ای  ساکن نصیرشهر در راستای مطالبه گری با شهردار نصیرشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به اهمیت نشست های هم اندیشی برای بیان عملکرد ها و همچنین مطالبه گری مردم از دستگاههای اجرایی و خدماتی افزود: شهرداری نصیرشهر برگزاری اینگونه نشست ها را فرصتی مناسب برای مطالبه گری و بیان عملکرد می داند.

وی بیان کرد: فعالین اجتماعی و اصحاب رسانه بازوی توانمند شهرداری در بیان مطالبات و مشکلات شهر هستند و تا امروز کمک شایانی را در بهبود سرانه ها داشتند.

گفتنی است در این نشست هم اندیشی فعالین اجتماعی ضمن بیان مشلات شهری ، راهکارهایی را نیز را راستای بهبود وضعیت بیان نمودند.