شهردار نصیرشهر در ملاقات مردمی این هفته خود با ۴۸ شهروند دیدار چهره به چهره داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در ملاقات چهره به چهره خود با ۴۸ شهروند دیدار و به مشکلات و مطالبات آنان رسیدگی کرد.

گفتنی است جواز ساخت، تقسط عوارض و حق تفکیک و همچنین رسیدگی به تنظیف شهر بیشترین مطالات مردم در این جلسه از شهردار بود.