همزمان با هفته ملی جمعیت ، کارگاه جوانی جمعیت با حضور مسئولان و مردم در فرهنگسرای بهشت نصیرشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر افزود: کارگاه جوانی جمعیت در ۷ محور اساسی تقویت هویت مادری، تحکیم خانواده و تقویت نشاط درون خانواده، تک فرزندی و عوارض آن، مبارزه با سقط جنین، ناباروری ، ترویج ازدواج به وقت نیاز و دستاورد ها و پیامد های جوانی جمعیت با حضور شهروندان نصیرشهر برگزار شد.

وی تصریح کرد: امروز جوانی جمعیت یک مسئله مهم محسوب می شود و مقام معظم رهبری آینده کشور را به این مهم تاکید دارند.

گفتنی است امور فرهنگی شهرداری نصیرشهر با همکاری بهزیستی، شبکه بهداشت و حوزه بسیج خواهران در اجرای این برنامه مشارکت داشته اند.